Sobota, 30 maj 2015

Kontakt


Adres

Drugi Urząd Skarbowy
w Lublinie
20-883 Lublin
ul. T. Szeligowskiego 24


e-mail: us0611@lb.mofnet.gov.pl

 

Elektroniczna skrzynka podawcza

 

 

Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych

mapa dojazdu

Telefony

Edytor zródła htmlZawijanie wierszy

Komórka

Pokój

Telefon

Kierownictwo urzędu

Naczelnik Urzędu
B207
81 45-22-400
Sekretariat
B207
81 45-22-400
81 45-22-404 fax
Zastępca Naczelnika Urzędu - ZN
B207
81 45-22-400
Główny Księgowy Urzędu - GK
A116
81 45-22-403

Samodzielny Referat Obsługi Bezpośredniej OB-I

Zakres obsługi:
przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów w tym w formie elektronicznej
wydawanie zaświadczeń o dochodach, prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności, niezaleganiu w podatkach, VAT-25 itp.
prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi
Kierownik
A005
81 45-22-414
zaświadczenia o dochodach, prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności
sala obsługi
stan. 15
81 45-22-445
81 45-22-445
zaświadczenia o niezaleganiu
sala obsługi
stan. 9
81 45-22-439
81 45-22-452 fax
przyjmowanie korespondencji, zaświadczenia VAT-25
sala obsługi
stan. 10, 12
81 45-22-440
81 45-22-442
kasy fiskalne
A005
81 45-22-414

Samodzielny Referat Obsługi Bezpośredniej OB-II

Zakres obsługi:
udzielanie informacji w zakresie nadawania numerów NIP osobom fizycznym i organizacjom, aktualizacji danych osobowych i adresowych
udzielanie informacji, dotyczących rejestracji działalności gospodarczej, pełnomocnictw
Kierownik
A022
81 45-22-418
udzielanie informacji w zakresie nadawania numeru NIP, przyjmowanie zgłoszeń rejestracyjnych VAT-R i aktualizacyjnych (ZAP-3, CEIDG-1)
sala obsługi
stan. 7
81 45-22-437
ewidencja i rejestracja podatników, prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych
A006
81 45-22-416
wprowadzanie danych z zeznań podatkowych i deklaracji do systemów informatycznych US
A021 81 45-22-419
współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania
A022
81 45-22-418

Samodzielny Referat Obsługi Bezpośredniej OB-III

Zakres obsługi:
czynności sprawdzające w stosunku do podatników:
podatku od towarów i usług
podatku dochodowego od osób fizycznych
dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE, VAT-REFUND)
Kierownik
B005
81 45-22-456
czynności sprawdzające podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, których nazwiska rozpoczynają się na litery K, M, N, P
B005
sala obsługi stan. 18
81 45-22-456
81 45-22-448
czynności sprawdzające podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, których nazwiska rozpoczynają się na wszystkie litery oprócz K, M, N, P
B007
sala obsługi stan. 18
81 45-22-458
81 45-22-448
czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług
sala obsługi
stan. 18
81 45-22-448
czynności sprawdzające dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE i VAT REFUND)
B008
81 45-22-459

Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych PP-I

Zakres obsługi:
podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych
podatek VAT
Kierownik
B227
81 45-22-406
zwroty podatku VAT (osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery P - Z), VZM, ryczałt ewidencjonowany, podatek dochodowy od osób fizycznych, postępowania podatkowe B224
81 45-22-424
zwroty podatku VAT (osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery A - O), VZM, ryczałt ewidencjonowany, podatek dochodowy od osób fizycznych, postępowania podatkowe
B225 81 45-22-425
karta podatkowa, osoby duchowne, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat
B226 81 45-22-426

Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych PP-II

Zakres obsługi:
podatek od czynności cywilnoprawnych,
spadki i zasiedzenie,
darowizny
Kierownik
A107
81 45-22-417
podatek od czynności cywilnoprawnych
weryfikacja wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych na podstawie aktu notarialnego
A108
81 45-22-408
spadki i zasiedzenie, darowizny A109 81 45-22-409
podatek od czynności cywilnoprawnych dot. kupna samochodów oraz innych rzeczy ruchomych i praw majątkowych (deklaracje PCC) sala obsługi
stan. 4
81 45-22-434
spadki, zasiedzenie, darowizny sala obsługi stan. 3 81 45-22-433

Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich SW

Zakres obsługi:
ulgi w spłacie zobowiązań
hipoteki
zastawy skarbowe
czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego (upomnienia, tytuły wykonawcze)
ulgi w spłacie zobowiązań (raty, umorzenia, odroczenia)
odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe
zabezpieczenia zobowiązań (hipoteki, zastawy)
postępowanie naprawcze, upadłościowe, likwidacyjne
zwrot ulgi z tyt. nabycia kas rejestrujących podatnikom zwolnionym w VAT
pomoc publiczna, monitorowanie i wydawanie zaświadczeń (jednorazowa amortyzacja ZPCHr)
B228
81 45-22-428
czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego
wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych
monitorowanie zaległości podatkowych
analiza postępowani egzekucyjnych
A121
81 45-22-421

Dział Egzekucji Administracyjnej EA

Zakres obsługi:
postępowanie egzekucyjne,
majątkowa represja karna
Komornik Skarbowy
B107
81 45-22-407
udzielanie informacji, dotyczącej majątkowej represji karnej, ewidencja tytułów wykonawczych, obsługa zobowiązanych zamieszkujących gminy: Łęczna, Garbów. B106
81 45-22-461
udzielanie informacji, dotyczących stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, obsługa zobowiązanych zamieszkujących gminy: Krzczonów, Wysokie, Bychawa, Zakrzew, Wojciechów, Konopnica. B109 81 45-22-466
udzielanie informacji, dotyczących stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, obsługa zobowiązanych zamieszkujących gminy: Milejów, Ludwin, Puchaczów, Cyców, Spiczyn, Wólka. B110 81 45-22-462
udzielanie informacji, dotyczących stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, obsługa zobowiązanych zamieszkujących gminy: Niedrzwica Duża, Borzechów, Bełżyce, Niemce. B111 81 45-22-463
udzielanie informacji, dotyczących stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, obsługa zobowiązanych zamieszkujących gminy: Głusk, Jabłonna, Strzyżewice, Garbów, Jastków. B112 81 45-22-464

Wieloosobowe stanowisko pracy Analiz i Planowania AP

analiza i planowanie
B120
81 45-22-427

Samodzielny Referat Organizacji i Logistyki OL-I

Kierownik
B209
81 45-22-471

B212

B212
81 45-22-472

B213

B213 81 45-22-453

Jednoosobowe Stanowisko Pracy Organizacji i Logistyki OL-II

sprawy kadrowe
B205
81 45-22-405

Samodzielny Referat Kontroli Podatkowej KP

Zakres obsługi:
prowadzenie kontroli podatkowych, czynności sprawdzające w trybie art. 274c ustawy O. P.
Kierownik
B210
81 45-22-470

B221

B221
81 45-22-454

B222

B222 81 45-22-455

B223

B223 81 45-22-423

Dział Rachunkowości RP

Zakres obsługi:
rachunkowość podatkowa
sprawozdania
Kierownik
A110
81 45-22-410
rachunkowość podatkowa w zakresie:
1) podatku dochodowego płaconego przez płatników
2) podatku dochodowego osób fizycznych podatników, których nazwiska zaczynają się na litery I-Sn
3) pozostałe podatki i opłaty (PCC, SD, KP) podatników, których nazwiska zaczynają się na litery I-Sn
4) podatku dochodowego od osób duchownych
5) podatku dochodowego zryczałtowanego PPR
6) zajęcia wierzytelności
A111
81 45-22-411
rachunkowość podatkowa w zakresie:
1) podatku dochodowego od osób prawnych CIT
2) podatku VZM
3) podatku dochodowym od osób fizycznych podatników, których nazwiska zaczynają się na litery A-H
4) sprawozdawczości
5) podatku PPW
6) wyciągi bankowe i sumy do wyjaśnienia
7) pozostałych podatków (PCC, SD, KP) podatników, których nazwiska zaczynają się na litery A-H>
A112 81 45-22-412
rachunkowość podatkowa w zakresie:
1) podatku od towarów i usług VAT
2) Podatku zryczałtowanego PPE
3) Podatku dochodowego linowego PPL
4) Podatku dochodowego od osób fizycznych podatników, których nazwiska zaczynają się na litery So-Ż
5) Pozostałych podatków (KP, PCC, SD) podatników, których nazwiska zaczynają się na litery So-Ż
A120 81 45-22-420

Wieloosobowe stanowisko pracy Rachunkowości Budżetowej RB

A113

A113
81 45-22-413

Wieloosobowe Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych KS

Zakres obsługi: prowadzenie postępowań mandatowych oraz spraw karnych skarbowych

B105

B105
81 45-22-460Właściwość miejscowa

powiat lubelski obejmujący:
  • gminy: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew

powiat łęczyński (wyłącznie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych):

  • gminy: Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn


Godziny otwarcia

Dzień tygodnia Od Do
Poniedziałek 07.00 15.00
Wtorek 07.00 15.00
Środa 07.00 15.00
Czwartek 07.00 15.00
Piątek 07.00 15.00

Uwagi/godziny specjalne

 
Sala Obsługi 
poniedziałek - w godz. 700 - 1800

wtorek-piątek  - w godz. 700 - 1500

 

Punkt kasowy Urzędu
czynny codziennie w godz. 715 - 1430
(sala obsługi)