Sobota, 30 maj 2015

Kontakt


Adres

Urząd Skarbowy
w Tomaszowie Lubelskim

ul. Rolnicza 17
22-600 Tomaszów Lubelski

 

E-mail:  us0618@lb.mofnet.gov.pl

 

 


Telefony

centrala tel. 846-658-241, 846-660-116

fax:846-660-111, 846-643-632

NACZELNIK

846 660 115 CZUBEK Zbigniew

Z-ca NACZELNIKA

846 660 118 MATYSIK Mieczysław

SEKRETARIAT

846 660 117 PILCHOŃ Katarzyna


846 660 159 BARON Dorota

Jednoosobowe Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych

846 660 168 BURY Małgorzata

Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych PPI

846 660 112 KAŁUŻYŃSKA Iwona

846 660 103 HARBUZ Wiesław

846 660 103 PALAK Andrzej

846 660 105 BRODOWSKA Regina

846 660 105 MAŁYSKA Małgorzata

846 660 108 SADŁOCHA Stanisław

846 660 109 GUMIELA Barbara

846 660 104 WYSOCKA Marta

 

Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych PPII

846 660 129 GROTT IWONA

846 660 128 TARAŃSKA Teresa

846 660 104 DUDA-MIĘDLARZ Marzena

846 660 128 KOZŁOWSKA Anna

846 660 127 JASIEJKO Zdzisława

846 660 127 BYRA Edward

Dział Obsługi Bezpośredniej

846 660 165 HUCIK Irena

846 660 123 HARBUZ Jacek

846 660 123 KARASIEWICZ Katarzyna

846 660 124 SZAWRACKA Maria

846 660 124 ŚRUTWA-GRZESIK Monika

846 660 125 CZARNECKA Jolanta

846 660 125 KONIECZNA Diana

846 660 126 SKIBA Teresa

846 660 126 ŁAGOWSKA Maria

846 660 166 GRYTA Ewa

846 660 167 DZIĘGIELEWSKI Wojciech

846 660 174 CZOK Lilla

846 660 171 WYSOCKI Tomasz

846 660 171 ZAGAJSKA-WRONKA Elżbieta

846 660 177 lub 846 660 163 ŻOŁĄDEK Anna

 

Samodzielny Referat Kontroli Podatkowej

846 660 149 PRZYGON Renata

846 660 144 STARCZUK Kazimierz

846 660 147 PIWKO Leszek

846 660 148 ŁYCZKO Jan

846 660 148 WRÓBLEWSKA Ewelina

Jednoosobowe Stanowisko Pracy Analiz i Planowania

846 660 142 LICHOŁAT Bożena

 

Samodzielny Referat Rachunkowości Podatkowej

846 660 131 MAZUR EWA

846 660 132 CZAPLA Halina

846 660 132 SZYPROWSKA Urszula

846 660 134 OSTROMĘCKA Ewelina

846 660 136 TETYCH Teresa

846 660 136 LESZCZUK Marta

846 660 137 GRZESIK Aurelia

846 660 120 JĘDRAK Jacek

846 660 120 SZUPER Małgorzata 

 

Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej

846 660 151 NOWOSAD Maria

846 660 152 DWORZYCKI Zbigniew

846 660 142 CYMBAŁA Grzegorz

846 660 152 JADCZYSZYN Marian

846 660 153 WINIARZ Lucyna

846 660 142 CISŁO Wiesław

846 660 146 KOPANICKI ranciszek

846 660 158 TRUŚ Małgorzata

846 660 153 ROJEK Grzegorz

 

Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich

846 660 119 SZAŁAPSKA Sabina  

846 660 109 SOROKA Maria

846 660 135 WALENTYN Urszula

846 660 135 GRYGIEL Urszula

 

Samodzielny Referat Organizacji i Logistyki

846 660 113 SZUTA Anna

846 660 102 LEMIESZCZUK Zofia

846 660 102 SIRY Bogusław

846 660 110 SIKORA Renata

846 660 117 PILCHOŃ Katarzyna

846 660 170 ARCHIWUM

846 660 178 MAGAZYN 846 660 161 Ochrona

846 647 489 Kasa (Bank Spółdzielczy w Łaszczowie)


 

 

 

Przesyłanie pism
w formie elektronicznej

  1. Zarejestruj bezpłatne konto na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta
  2. Jeśil nie masz podpisu kwalifikowanego załóż profil zaufany (instrukcja zakładania profilu zaufanego)
  3. Zaloguj się na platformie ePUAP i wyślij pismo (instrukcja w formie obrazka)

 

Dokumenty w formieelektronicznej można przekazać do Urzędu Skarbowego za pomocą epuap poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Skarbowego (identyfikator URL:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/nazwaOpisu=Skargi%2C+wnioski%2C+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=57pi9ljy8g )

 

 

Do pism przesyłanych do Urzędu Skarbowego poprzez ePUAP można jako załącznik dodać następujące gotowe wzory dokumentów:

 

Zgodnie z art. 63§1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 168 §1 ustawy Ordynacja podatkowa podanie może być wniesione między innymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim. Zatem, pisma przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adresy e-mail Urzędu Skarbowego nie będą traktowane jako podania w rozumieniu wyżej wskazanych przepisów. Pismo w formie elektronicznej można przekazać w zależności od rodzaju sprawy do rozpatrzenia w Urzędzie poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie do niego podpisanego dokumentu jako załącznik on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) tutejszego Urzędu Skarbowego - stosując odpowiedni adres ESP. Przykład: złożenie wniosku o rozłożenie zaległości na raty. Wniosek można złożyć w formie dokumentu elektronicznego poprzez: – wypełnienie formularza ogólnego zaznaczając w rodzaju pisma "wniosek", w polu treść pisma – opis żądania z podaniem uzasadnienia ; – dołączając do formularza ogólnego z oznaczeniem jako "wniosek" załącznik, w którym opisana jest treść żadania. Jako załącznik można wykorzystać wzory wniosków udostępnione przez Urząd na stronie internetowej, oraz przesłanie wypełnionego i podpisanego cyrtyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym formularza lub formularza z załącznikami do komórki realizującej zadania z zakresu ulg podatkowych poprzez ESP stosując adres: /57pi9ljy8g/SW.


Kliknij tu aby pobrać adresu ESP naszego urzędu


 

Wszystkie elektronicznie pisma należy podpisać bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

 

 

Maksymalny rozmiar wiadomości przesłanej na adres elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 5 MB.Rozmiar pojedynczego załącznika nie może być większy niż 3,5 MB.

 

Najczęściej wykorzystywane formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki, dodawane do pism: doc, docx, jpg, ods, odt, pdf, png, rtf, tif, txt. W/w formaty muszą być zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216).

 

Jednocześnie informujemy, że zakres dostępnych formularzy, a tym samym spraw możliwych do załatwienia za pomocą e-puap będzie sukcesywnie powiększany wraz z udostępnieniem centralnego repozytorium dystrybuowanego przez Ministerstwo Finansów.

 

Dokumenty lub załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Podstawa prawna doręczeń w formie elektronicznej

 

 

 


Właściwość miejscowa

powiat tomaszowski obejmujący:
  • miasto Tomaszów Lubelski
  • gminy: Bełżec, Jarczów, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Ulhówek

 

 

 


Godziny otwarcia

Dzień tygodnia Od Do
Poniedziałek 07.00 18.00
Wtorek 07.00 15.00
Środa 07.00 15.00
Czwartek 07.00 15.00
Piątek 07.00 15.00

Uwagi/godziny specjalne

Kasa Urzędu czynna:

 

 od  poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:30