Wtorek, 02 wrz 2014

Wybierz Urząd:


Instrukcje:

Informacje o sposobie korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Izby Skarbowej.

» Instrukcje

Rejestry zmian:

»  Bieżący rejestr
»  Archiwum (do 31.01.2008r)
Deklaracje podatkowe Szybki PIT

Kontakt


Adres

Urząd Skarbowy
w Tomaszowie Lubelskim

ul. Rolnicza 17
22-600 Tomaszów Lubelski

 

E-mail:  us0618@lb.mofnet.gov.pl

 

 


Telefony

centrala tel. 846-658-241,   846-660-116    

fax:  846-660-111,   846-643-632

Ochrona tel.   846   660   161
Kasa tel.   846   647   489    -    (Bank Spółdzielczy w Łaszczowie)


 

 

 

Przesyłanie pism
w formie elektronicznej

  1. Zarejestruj bezpłatne konto na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta
  2. Jeśil nie masz podpisu kwalifikowanego załóż profil zaufany (instrukcja zakładania profilu zaufanego)
  3. Zaloguj się na platformie ePUAP i wyślij pismo (instrukcja w formie obrazka)

 

Dokumenty w formie  elektronicznej można przekazać do Urzędu Skarbowego za pomocą epuap poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Skarbowego (identyfikator URL: 
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/nazwaOpisu=Skargi%2C+wnioski%2C+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=57pi9ljy8g )

 

 

Do pism przesyłanych do Urzędu Skarbowego poprzez ePUAP można jako załącznik dodać następujące gotowe wzory dokumentów:

 

 

Wszystkie elektronicznie pisma należy podpisać bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

 

 

Maksymalny rozmiar wiadomości przesłanej na adres elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 5 MB.Rozmiar pojedynczego załącznika nie może być większy niż 3,5 MB.

 

Najczęściej wykorzystywane formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki, dodawane do pism: doc, docx, jpg, ods, odt, pdf, png, rtf, tif, txt. W/w formaty muszą być zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216).

 

Jednocześnie informujemy, że zakres dostępnych formularzy, a tym samym spraw możliwych do załatwienia za pomocą e-puap będzie sukcesywnie powiększany wraz z udostępnieniem centralnego repozytorium dystrybuowanego przez Ministerstwo Finansów.

 

Dokumenty lub załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Podstawa prawna doręczeń w formie elektronicznej

 

 

 


Właściwość miejscowa

powiat tomaszowski obejmujący:
  • miasto Tomaszów Lubelski
  • gminy: Bełżec, Jarczów, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Ulhówek

 

 

 


Godziny otwarcia

Dzień tygodnia Od Do
Poniedziałek 07.00 18.00
Wtorek 07.00 15.00
Środa 07.00 15.00
Czwartek 07.00 15.00
Piątek 07.00 15.00

Uwagi/godziny specjalne

Kasa Urzędu czynna:

 

 od  poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:30