Jesteś tutaj:  Strona główna Izby Skarbowej w Lublinie  » Urzędy Skarbowe województwa lubelskiego  » US w Radzyniu Podlaskim


Wybierz Urząd:
pl2011.eu Szybki PIT

US w Radzyniu Podlaskim

11-07-2014 13:16:34 Ministerstwo Finansów przestrzega przed oszustami.

   W związku z informacjami o próbach wyłudzenia pieniędzy od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poprzez żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195,00 zł w Centralnym Rejestrze Pomiotów - Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

 

1. gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:


   a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
   b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;


2. weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1 oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

 

   Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz.U z 2012 r. poz. 1314 poz. 2 ), objęte są tajemnicą skarbową , z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

 

   Minister właściwy dla spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP. Ministerstwo Finansów informuje, że nie otworzyło żadnego Ogólnopolskiego Centralnego Rejestru Płatników.

 

   Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.


   Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.