Jesteś tutaj:  Strona główna Izby Skarbowej w Lublinie  » Urzędy Skarbowe województwa lubelskiego  » US w Radzyniu Podlaskim


Wybierz Urząd:
pl2011.eu Szybki PIT

US w Radzyniu Podlaskim

15-12-2014 15:31:20 Zmiany dotyczące kas rejestrujących
Od dnia 1 stycznia 2015 r. zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - Dz.U. z 2014 r. poz. 1544
Zgodnie z ww. rozporządzeniem rozszerzeniu ulega zbiór czynności w stosunku do których nie mają zastosowania żadne zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników nie objętych podatkiem VAT.
więcej