Jesteś tutaj:  Strona główna Izby Skarbowej w Lublinie  » Urzędy Skarbowe województwa lubelskiego  » US w Radzyniu Podlaskim


Wybierz Urząd:
pl2011.eu Szybki PIT

US w Radzyniu Podlaskim

31-07-2014 11:15:18 Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim przypomina o zapisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013 r. poz. 3 z póżn. zm.) w zakresie dotyczącym zaświadczeń wystawionych dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz z pomocy społecznej.
Z przepisów cyt. rozporządzenia wynika, że dokumentem stwierdzającym wysokość dochodu rodziny dołączonym do wniosku może być oświadczenie wnioskodawcy.
W celu uproszczenia i usprawnienia załatwiania spraw przez osoby ubiegające się o świadczenia, sugerujemy dołączanie do wniosków oświadczeń o dochodach rodziny. Pozwoli to na uniknięcie ubiegania się o zaświadczenia o dochodzie w urzędzie skarbowym.