Jesteś tutaj:  Strona główna Izby Skarbowej w Lublinie  » Urzędy Skarbowe województwa lubelskiego  » Pierwszy US w Lublinie  » Kontakt

Kontakt

Adres

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
20-027 Lublin
ul. Sądowa 5

e-mail: us0610@lb.mofnet.gov.pl

 

Działy Egzekucji Administracyjnej

20-078 Lublin

ul. I Armii Wojska Polskiego 3

mapa dojazdu

Dojazd

NIP

712-10-46-967

REGON

001022877-00041

Godziny otwarcia

Dzień tygodnia Od Do
Poniedziałek 07.00 15.00
Wtorek 07.00 15.00
Środa 07.00 15.00
Czwartek 07.00 15.00
Piątek 07.00 15.00

Uwagi/godziny specjalne

 

Sala Obsługi Podatników i Biuro Podawcze:

Dzień tygodnia Od Do
Poniedziałek 07.00 18.00
Wtorek - Piątek 07.00 15.00

Punkt kasowy:

Dzień tygodnia Od Do
Poniedziałek - Piątek 07.15 14.30

Punkt Obsługi Podatników w Świdniku (Świdnik, ul. Wyszyńskiego 12):

Dzień tygodnia Od Do
Poniedziałek 10.00 16.15
Wtorek - Piątek 07.15 14.00Telefony

 

INFORMACJA

Obsługa klientów w zakresie zeznań podatkowych za rok 2014

KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA www.kip.gov.pl

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 18:00

z tel. komórkowego: (22) 3300330

z tel. stacjonarnego: 801055055

 

Załatwianie spraw

Miejsce załatwienia sprawy

Godziny pracy urzędu

Wydawanie formularzy zeznań

Parter - sala obsługi - stanowisko 20

poniedziałek 700 - 1800

wtorek - piątek 700 - 1500

Przyjmowanie zeznań

Parter - biuro podawcze

poniedziałek 700 - 1800

wtorek - piątek 700 - 1500

Przyjmowanie wpłat

Parter - sala obsługi - stanowisko 9, 10

poniedziałek - piątek 715 - 1430

Udzielanie informacji w zakresie składanych zeznań, stosowanych ulg i odliczeń

1. Bez działalności (PIT-37, PIT-38, PIT-36 z dochodami zagranicznymi i innymi źródłami)

I piętro - pok. 114, 115, 121

2. Działalność gospodarcza, najem (PIT-36, PIT-36L)

I piętro - pok. 110, 122

3. Działalność gospodarcza, najem - ryczałt, (PIT-28), karta podatkowa

I piętro - pok. 124, 125

4. Odpłatne zbycie nieruchomości (PIT-39)

I piętro - pok. 116, 123

5.Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

I piętro - pokój 118, 119

poniedziałek - piątek 700 - 1500

Możliwość składania zeznań podatkowych przez internet

www.e-deklaracje.gov.pl

www.finanse.mf.gov.pl -portal podatkowy

www.is.lublin.pl

Stanowisko do samodzielnego wysyłania PIT przez Internet  pokój 120

 

 

 

siedziba organu podatkowego

poniedziałek - piątek 700 - 1500

Dyżury telefoniczne

 

Udzielanie informacji telefonicznych dotyczących zeznań podatkowych, ulg i odliczeń

1. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (najem):

- zasady ogólne: tel. 81 4642325

- ryczałt, karta podatkowa:

tel. 81 4642254; 81 4642277

2. Pozostali podatnicy:

- bez działalności tel. 81 4642330; 81 4642335

- odpłatne zbycie nieruchomości

tel. 81 4642276, 81 4642265

3. Podatek dochodowy od osób prawnych

tel. 81 4642305; 81 4642306

4. Rachunkowość podatkowa:

tel. 81 4642340 - PIT36, PIT36L, PIT28

tel. 81 4642345 - PIT37

 

 

poniedziałek - czwartek 1000 - 1300

 

Numer rachunku bankowego urzędu dla wpłat podatku z zeznań podatkowych :

podatek dochodowy od osób fizycznych: 34101013390000392223000000

Formy zwrotu nadpłaty podatku z zeznań:

1.                   przekazem pocztowym - po pomniejszeniu nadpłaty o koszty jej zwrotu

2.                   na osobisty rachunek bankowy - wskazany przez podatnika

3.                   w kasie (banku) zlokalizowanej na terenie urzędu (parter - sala obsługi - st. nr 9 i 10) - konieczność osobistego stawienia się w wyznaczonym czasie do odbioru nadpłaty.

 

 

 

Podstawowe informacje udzielane są pod numerami telefonów:

 

Zakres informacji Telefon
Egzekucja administracyjna - sekretariat 

81 46 42 450, fax: 81 46 42 451


Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-38 81 46 42 256, 81 46 42 258, 81 46 42 266
Zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L (działalność gospodarcza) 81 46 42 263, 81 46 42 275
Zeznania podatkowe PIT-39 81 46 42 265, 81 46 42 276
Kasy fiskalne 81 46 42 201
Zaświadczenia o dochodach 81 46 42 283
Zaświadczenia o niezaleganiu 81 46 42 224
Spadki 81 46 42 303
Darowizny 81 46 42 270

 

Szczegółowy spis telefonów Urzędu:

 

Abonent

Pokój

Telefon

Kierownictwo Urzędu

Sekretariat

200

81 46 42 310
81 46 42 311

Fax 81 46 42 312

Naczelnik Urzędu

200

81 46 42 310
81 46 42 311

Zastępca Naczelnika Urzędu - pion ZN-I

200

81 46 42 310
81 46 42 311

Zastępca Naczelnika Urzędu - pion ZN-III

A202

81 46 42 450

Zastępca Naczelnika Urzędu - pion ZN-II

215

81 46 42 310
81 46 42 311
Pierwszy Dział Postępowań Podatkowych PP-1

Zakres obsługi: udzielanie informacji z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej, zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów/dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i niektórych praw majątkowych, podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej oraz ryczałtu od przychodów osób duchownych.

Kierownik

116

81 46 42 265

Ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, działy specjalne produkcji rolnej, ryczałt od przychodów osób duchownych, podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatników i inkasentów.
Obsługa podatników i płatników, których nazwiska lub nazwy rozpoczynają się na litery: B, C, D, E, F, H, J, K, S, U

125

81 46 42 254

Ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, działy specjalne produkcji rolnej, ryczałt od przychodów osób duchownych, podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatników i inkasentów.
Obsługa podatników i płatników, których nazwiska lub nazwy rozpoczynają się na litery: A, G, I, L, Ł, M, N, O, P, R, T, Y, W, Z

124

81 46 42 277

Podatek dochodowy od przychodów/dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i niektórych praw majątkowych.
Obsługa podatników, których nazwiska zaczynają się na litery: A do R

123

81 46 42 276

Podatek dochodowy od przychodów/dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i niektórych praw majątkowych.
Obsługa podatników, których nazwiska zaczynają się na litery: S do Z

116

81 46 42 265

Drugi Dział Postępowań Podatkowych PP-2

Zakres obsługi: orzecznictwo podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kierownik

113

81 46 42 257

Orzecznictwo podatku dochodowego od osób fizycznych

109

81 46 42 264

223

81 46 42 299

Trzeci Dział Postępowań Podatkowych PP-3

Zakres obsługi:

 • postępowanie podatkowe w zakresie podatku VAT dla osób fizycznych i spółek osobowych,

 • czynności sprawdzające w podatku dochodowym i VAT w zakresie j.w.

Kierownik

307

81 46 42 209

Postępowanie podatkowe w zakresie podatku VAT dla osób fizycznych i spółek osobowych.

305

81 46 42 211

Postępowanie podatkowe i czynności sprawdzające w zakresie zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM).

308

81 46 42 208

Czwarty Dział Postępowań Podatkowych PP4

Zakres obsługi:

 • orzecznictwo podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT (osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej - bez spółek osobowych),

 • postępowanie podatkowe i czynności sprawdzające w zakresie zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM).


Kierownik

118

81 46 42 305

Podatek dochodowy od osób prawnych

118

81 46 42 305

119

81 46 42 306

Podatek od towarów i usług

105

81 46 42 268

Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich SW-1

Zakres obsługi:Kierownik

315

81 46 42 202


312

81 46 42 259


313

81 46 42 203

Piąty Dział Postępowań Podatkowych PP-5

Zakres obsługi:

 • udzielanie informacji z zakresu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,

 • wydawanie zezwoleń i zaświadczeń dotyczących nabytych praw majątkowych w drodze spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kierownik

104

81 46 42 269

Spadki i zasiedzenia

126, 107, st. hall I piętro

81 46 42 239
81 46 42 303
81 46 42 307

Darowizny

108

81 46 42 270

Podatek od czynności cywilnoprawnych - weryfikacja wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych na podstawie aktu notarialnego

106

81 46 42 267

Podatek od czynności cywilnoprawnych dot. kupna samochodów oraz innych rzeczy ruchomych i praw majątkowych (deklaracje PCC)

2 (st. 17)

81 46 42 289

Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej OB1

Zakres obsługi:

 • udzielanie informacji w zakresie: nadawania numerów NIP osobom fizycznym i organizacjom, aktualizacji danych osobowych i adresowych,

 • udzielanie informacji w zakresie rejestracji działalności gospodarczej,

 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania.

Kierownik

103

81 46 42 260

Ewidencja podatników, rejestracja działalności, likwidacja działalności, rejestracja obowiązków podatkowych

102

81 46 42 271

2 (st. 14)

81 46 42 285

Odpowiedzi na zapytania organów zewnętrznych

214

81 46 42 215

Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej OB-2

Zakres obsługi: wydawanie zaświadczeń m. in. o: dochodach, przychodach, podatku należnym, formie oraz okresie prowadzonej działalności gospodarczej, certyfikatów rezydencji, certyfikatów dla potrzeb podatku VAT, niezaleganiu, VAT-25.

Kierownik

2a

81 46 42 287

Zaświadczenia o dochodach

2 (st. 1÷4)

81 46 42 283
81 46 42 292

Zaświadczenia o niezaleganiu

2 (st. 5÷6)

81 46 42 224

Zaświadczenia VAT-25

2 (st. 7÷8)

81 46 42 223

Trzeci Dział Obsługi Bezpośredniej OB-3

Zakres obsługi: czynności sprawdzające w stosunku do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (PIT-37, PIT-38, PIT 36).

Kierownik

112

81 46 42 261

Obsługa osób, których nazwiska rozpoczynają się na litery: A, B, C, Ć, E, F, H, I, K, L, Ł, O, T

114

81 46 42 266

Obsługa osób, których nazwiska rozpoczynają się na litery: D, G, J, M, N, P, R

115

81 46 42 258

Obsługa osób, których nazwiska rozpoczynają się na litery: S, Ś, U, W, Y, Z, Ż, Ź

121

81 46 42 256

Czwarty Dział Obsługi Bezpośredniej OB-4

Zakres obsługi:

 • czynności sprawdzające w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT-36,PIT 36L),

 • czynności sprawdzające w zakresie obsługi podatników prowadzących działalność gospodarczą: 1) dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych (VIES, VAT-REFUND) 2) prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kierownik

314

81 46 42 204

Czynności sprawdzające w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT-36,PIT 36L)
Obsługa osób, których nazwiska rozpoczynają się na litery: G, Ł, M, N, P, S, W, Sz

110

81 46 42 263

Czynności sprawdzające w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT-36,PIT 36L)
Obsługa osób, których nazwiska rozpoczynają się na litery: A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, O, R, Ś, T, U, Z, Ż

122

81 46 42 275

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych (system VIES)

303

81 46 42 213

Wnioski o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż RP państwie członkowskim (VAT-REFUND)

303

81 46 42 213

Kasy fiskalne

2 (st. 15÷16)

81 46 42 201

Piąty Dział Obsługi Bezpośredniej OB-5

Zakres obsługi: czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT (osoby fizyczne i spółki osobowe).

Kierownik

306

81 46 42 210

Osoby fizyczne, których nazwiska rozpoczynają się na litery: I, J, K, S÷Sl, Ś, U

Spółki osobowe na litery: I, J, K, T, U

304

81 46 42 212

Osoby fizyczne, których nazwiska rozpoczynają się na litery: A, H, O, T, Sł, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż

Spółki osobowe na litery: A, H, Ś, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż

317

81 46 42 217

Osoby fizyczne, których nazwiska rozpoczynają się na litery: Sm-Sz
Spółki osobowe na literę: S

302

81 46 42 214

Szósty Dział Obsługi Bezpośredniej OB-6

Zakres obsługi: czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT (osoby fizyczne i spółki osobowe).

Kierownik

311

81 46 42 205

Osoby fizyczne, których nazwiska rozpoczynają się na litery: N, PA÷PIL

Spółki osobowe na literę: M

311

81 46 42 205

Osoby fizyczne, których nazwiska rozpoczynają się na litery: G, MICI÷ MŻ, PIŁ÷PZ

Spółki osobowe na litery: B, L, G, N

309

81 46 42 207

Osoby fizyczne, których nazwiska rozpoczynają się na litery: B, C, Ć, E, MA÷MICH, L, Ł, R

Spółki osobowe na litery: C, E, L, Q, P, R

316

81 46 42 218

Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej KP-1

Zakres obsługi: prowadzenie kontroli podatkowych u osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.

Kierownik

319

81 46 42 220


318

81 46 42 219


320

81 46 42 221


321

81 46 42 222

Drugi Dział Kontroli Podatkowej KP-2

Zakres obsługi: prowadzenie kontroli podatkowych osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Kierownik

310

81 46 42 206


300

81 46 42 290


318

81 46 42 219

Dział Analiz i Planowania AP

Kierownik

100

81 46 42 253

Analiza i planowanie

101

81 46 42 240

Pierwszy Dział Rachunkowości  RP-1

Zakres obsługi: prowadzenie rachunkowości w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Kierownik

210

81 46 42 301

Rachunkowość podatkowa zryczałtowanego podatku dochodowego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - obsługa podatników, których nazwiska zaczynają się na litery: E, Ł, M, N, O, Q, P, R, S, U

217

81 46 42 246

Rachunkowość podatkowa zryczałtowanego podatku dochodowego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - obsługa podatników, których nazwiska zaczynają się na litery: A, B, C, Ć, D, F, G, H, I, J, K, L, Ś, T,
V, W, Y, Z, Ź, Ż

222

81 46 42 247

Rachunkowość podatkowa VZM, PIT-39, PIT-23 

221

81 46 42 255

Drugi Dział Rachunkowości RP-2

Zakres obsługi: prowadzenie rachunkowości w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Kierownik

210

81 46 42 301

Rachunkowość podatku dochodowego płaconego przez płatników, rachunkowość podatku dochodowego od osób prawnych

211

81 46 42 300

Rachunkowość podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

207

81 46 42 237

Drugi Dział Srpaw Wierzycielskich SW-2

Zakres obsługi:Kierownik

220

81 46 42 249


208

81 46 42 236


209

81 46 42 279


Właściwość miejscowa

część miasta na prawach powiatu: Lublin

Błonie, Bursaki, Centrum, Czwartek - część zachodnia do ulicy Lubartowskiej, Górki, Karłowicza, Konstantynów, Lipniak, Lipińskiego, Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Łęgi, Moniuszki, Piastów, Poligon, Poręba, Rury Brygidkowskie, Ruta, Skarpa, Sławin, Sławinek, Szerokie, Szopena,  Węglin Południowy, Węglin Północny, Węglinek, Wieniawa

 

powiat świdnicki obejmujący:

 

 • miasto: Świdnik
 • gminy: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Trawniki

Ulice Lublina (w porządku alfabetycznym)

A

ABELARDA

AGATOWA

AGRONOMICZNA

AKADEMICKA

AKSINI

ALTANOWA

AMETYSTOWA

FELIKSA ARASZKIEWICZA

ARMII KRAJOWEJ

I ARMII WOJSKA POLSKIEGO

FRANCISZKI ARNSZTAJNOWEJ

 

B

BAJKOWA

BALETOWA

JANA BARCICKIEGO

BALLADYNY

JÓZEFA BARSZCZEWSKIEGO

BARTNICZA

BAŚNIOWA

BATALIONÓW CHŁOPSKICH

STEFANA BATOREGO

BAŻANTOWA

BEATRYCZE

BELINIAKÓW

BEŁŻYCKA

JÓZEFA BEMA

BESKIDZKA

BIAŁA

BIAŁOSTOCKA

FELIKSA BIECZYŃSKIEGO

BIEDRONKI

MIECZYSŁAWA BIERNACKIEGO

BIESZCZADZKA

BISKUPIŃSKA

KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO

TADEUSZA BŁOŃSKIEGO

BOBRZAN

BOCIANIA

BOCZNA LUBOMELSKIEJ

BOCZNA SIEWNEJ

KAZIMIERZA BOGDANOWICZA

BOGDANÓWKA

BOHATERÓW MONTE CASSINO

MARCINA BORELOWSKIEGO

BORYNY

BOTANICZNA

BRACI WIENIAWSKICH

BRATNIA

BROWARNA

BRYLANTOWA

MAGDALENY BRZESKIEJ

KS. MIECZYSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

STANISŁAWA BRZÓSKI

BUKIETOWA

BURSAKI

BURSZTYNOWA

BYDGOSKA

BUŻAN

 

C

CERAMICZNA

CHABROWA

JANA CHĘCIŃSKIEGO

MAKSYMILIANA CHMIELARCZYKA

GRACJANA CHMIELEWSKIEGO

CHMIELNA

JANA KAROLA CHODKIEWICZA

WITOLDA CHODŹKI

CHOINY

FRYDERYKA CHOPINA

BOLESŁAWA CHROBREGO

CIASNA

CICHA

JANA CIEPIELEWSKIEGO

KAJETANA CIESZKOWSKIEGO

CISOWA

CYDA

CYRKONIOWA

JÓZEFA CZAPSKIEGO

WŁADYSŁAWA CZARKOWSKIEGO

STEFANA CZARNIECKIEGO

PL. JÓZEFA CZECHOWICZA

CZECHOWSKA

CZEREMCHOWA

LUDWIKA CZUGAŁY

CZWARTAKÓW

CZYSTA

 

Ć

MIECZYSŁAWY ĆWIKLIŃSKIEJ

 

D

KS. WOJCIECHA DANIELSKIEGO

DĄBROWICKA

DĄBRÓWKI

DESZCZOWA

DITTY

DŁOTLICE

AL. JANA DŁUGOSZA

DO DYSA

DOLNA 3 MAJA

DRAGONÓW

DRUKARSKA

MARIANA DUBIECKIEGO

STANISŁAWA DUBOIS

GEN. BOLESŁAWA DUCHA

JULIUSZA DUDZIŃSKIEGO

JÓZEFA DWERNICKIEGO

DZBENIN

DZIECI ZAMOJSZCZYZNY

DZIEWANNY

 

E

JÓZEFA ELSNERA

EMANCYPANTEK

EWANGELICKA

 

F

FANTASTYCZNA

FARAONA

FARMACEUTYCZNA

GEN. AUGUSTA FIELDORFA

FILARETÓW

FILONA

FIOŁKOWA

FOLWARCZNA

FORTUNNA

LEONA FRANKOWSKIEGO

 

G

GAJOWA

GAWARECKICH

GDAŃSKA

GĘSIA

GLINIANA

GŁĘBOKA

GŁOGOWA

BARTOSZA GŁOWACKIEGO

GŁÓWNA

GNIEŹNIEŃSKA

CYPRIANA GODEBSKIEGO

POLI GOJAWICZYŃSKIEJ

GOPLAN

GORCZAŃSKA

GOŚCINNA

GÓRSKA

GRABOWA

GRANATOWA

GRANITOWA

GRAŻYNY

ARTURA GROTTGERA

GULIWERA

GWARDII LUDOWEJ

 

H

HENRYKA HALICKIEGO

HAMLETA

HARCERSKA

HARNASIE

JÓZEFA HAUKE-BOSAKA

HELOIZY

JANA HEMPLA

HERBOWA

HETMAŃSKA

HIPOTECZNA

LUDWIKA HIRSZFELDA

KAJETANA HRYNIEWIECKIEGO

HUSARSKA

 

I

JANA IGLATOWSKIEGO

IRYDIONA

IRYSOWA

IZERSKA

IZOLDY

 

J

JABŁONIOWA

TADEUSZA JACYNY-ONYSZKIEWICZA

KAZIMIERZA JACZEWSKIEGO

JAGIELLOŃSKA

JANA PAWŁA II

JÓZEFA JANKOWSKIEGO

JANTAROWA

JAKUBA JASIŃSKIEGO

JASNA

JASPISOWA

JAŚMINOWA

HIERONIMA JAWŁOWSKIEGO

ALEKSANDRA JAWOROWSKIEGO

KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO

JEMIOŁOWA

ANTONIEGO JEZIORAŃSKIEGO

JODŁOWA

JUDYMA

JULII

KLEMENSA JUNOSZY

JURAJSKA

JURANDA

JUTRZENKI

 

K

KACZEŃCOWA

KALISKA

KAMERALNA

KAPRYSOWA

KAPUCYŃSKA

KARKONOSKA

MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA

KARMELICKA

KARPACKA

KASKADOWA

KASZTELAŃSKA

KASZUBSKA

KAWALERYJSKA

KAZIMIERZA WIELKIEGO

KĄKOLOWA

KIELECKA

JANA KIEPURY

JANA KILIŃSKIEGO

STEFANA KISIELEWSKIEGO

JULIUSZA KLEINERA

KLENIEWSKICH

KLEOPATRY

WITOLDA KLEPACKIEGO

KLONOWA

KMICICA

KMIECA

KOLOROWA

EDWARDA KOŁACZKOWSKIEGO

HUGO KOŁŁĄTAJA

AL. KOMPOZYTORÓW POLSKICH

KONCERTOWA

KONOPNICKA

KONSTANTYNÓW

KORALOWA

WOJCIECHA KORFANTEGO

IRENY KOSMOWSKIEJ

TADEUSZA KOŚCIUSZKI

RAFAŁA KRAJEWSKIEGO

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO

AL. KRAŚNICKA

KRÓLA ROGERA

KRÓTKA

KRUCZA

MICHAŁA KRUKA

TADEUSZA KRWAWICZA

KRYNICZNA

KSIĘŻYCOWA

KUJAWSKA

KURANTOWA

KURPIOWSKA

KWARCOWA

KWIATÓW POLNYCH

 

L

MARIANA LANGIEWICZA

LASKOWA

DR. WACŁAWA LASOCKIEGO

LAURY

LAWENDOWA

LAWINOWA

LAZUROWA

LEGENDY

LEGIONOWA

STEFANA LELKA-SOWY

LEONARDA

LESZCZYNOWA

STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO

TEODORA LESZETYCKIEGO

LESZKA

LESZKA CZARNEGO

BOLESŁAWA LEŚMIANA

LETNIA

LĘDZIAN

JULIUSZA LIGONIA

LILIOWA

KAROLA LIPIŃSKIEGO

LIPNIAK

LIPOWA

JANA LISA

BOLESŁAWA LISZKOWSKIEGO

PL. LITEWSKI

JÓZEFA LOMPY

LUBOMELSKA

LUBUSZAN

 

Ł

ŁOMŻYŃSKA

HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO

ŁOWICKA

ŁUKOWSKA

ŁUŻYCZAN

 

M

JÓZEFA MACKIEWICZA

MACIERZANKI

STANISŁAWA MAGIERSKIEGO

3 MAJA

MAŁOPOLSKA

AL. MARZEŃ

MATKI TERESY Z KALKUTY

MAZOWIECKA

MAZURSKA

MGIELNA

MIERNICZA

MIESZKA I

MILCZAN

MILENIJNA

MINERALNA

MŁODEJ POLSKI

AL. MŁODOŚCI

HELENY MODRZEJEWSKIEJ

JÓZEFA MOLICKIEGO

MORAWIAN

MORELOWA

MORWOWA

MOTYLOWA

 

N

NA PRZEŁĘCZY

NA STOKU

NAŁĘCZOWSKA

KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO

NASUTOWSKA

NATASZY

NEFRYTOWA

NIECAŁA

CYPRIANA KAMILA NORWIDA

ZYGMUNTA NOSKOWSKIEGO

STANISŁAWA NOWICKIEGO

NOWOGRÓDZKA

NOWOMIEJSKA

FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO

 

O

PL. OBROŃCÓW LUBLINA

OBROŃCÓW POKOJU

OBYWATELSKA

JULIANA OCHOCKIEGO

PL. OFIAR GETTA

OFELII

OGRODOWA

OGRÓDKOWA

OKOPOWA

OLSZTYŃSKA

OLSZYNOWA

ONIEGINA

ONYKSOWA

JACYNY ONYSZKIEWICZA

OPALOWA

OPOLAN

OPOLSKA

ORATORYJNA

ORGANOWA

WŁADYSŁAWA ORKANA

ORLA

ORLANDA

OSIKOWA

OWCZA

 

P

IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

NICCOLO PAGANINIEGO

LESŁAWA PAGI

PANA BALCERA

PANA TADEUSZA

PANA WOŁODYJOWSKIEGO

WANDY PAPIEWSKIEJ

PAWŁA PARADY

PARTYZANCKA

PARTYZANTÓW

PARYSA

PARYSKA

BALTAZARA PAŚNIKOWSKIEGO

PEOWIAKÓW

PERGOLOWA

PERŁOWA

PIASTOWSKA

STANISŁAWA PIĄTKOWSKIEGO

JÓZEFA PIECHOTY

PIELĘGNIAREK

PIENIŃSKA

ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO

PLATANOWA

EMILII PLATER

POCZĄTKOWA

PODCHORĄŻYCH

PODHALAŃSKA

POLAN

POLIGONOWA

POLONIUSZA

POŁABIAN

POŁANIECKA

POMORSKA

JÓZEFA PONIATOWSKIEGO

KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

POPRZECZNA

POTOK

POTURZYŃSKA

POWSTANIA STYCZNIOWEGO

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

POZNAŃSKA

POZYTYWISTÓW

PÓŁNOCNA

PROBOSTWO

BOLESŁAWA PRUSA

PRZĄŚNICZKI

PRZECHODNIA

PRZEDWIOŚNIE

PRZEJRZYSTA

PRZY STAWIE

PRZYGODNA

PRZYJACIELSKA

PRZYSTANKOWA

PRZYTULNA

PSZENNA

PSZOWIAN

PUŁAWSKA

ANNY HENRYKI PUSTOWÓJTÓWNY

 

R

HENRYKA RAABEGO

AL. RACŁAWICKIE

RADOMSKA

RADOŚCI

IDZIEGO RADZISZEWSKIEGO

RADZIWIŁŁOWSKA

RADZYŃSKA

MARIANA RAPACKIEGO

RASZYŃSKA

KONSTANTEGO JÓZEFA MARIANA RAYSKIEGO

RELAKSOWA

WACŁAWA ROGIŃSKIEGO

MICHAŁA . LUDOMIRA ROGOWSKIEGO

MIECZYSŁAWA ROMANOWSKIEGO

ROMANTYCZNA

ROMEA

ROWEROWA

ROZMARYNOWA

ROZTOCZE

AL. RÓŻ

RÓŻANA

RUBINOWA

RUCIANA

WŁADYSŁAWA RUCKIEGO

RYCERSKA

RYMWIDA

IGNACEGO RZECKIEGO

RZEMIEŚLNICZA

RZESZOWSKA

 

S

SAMOTNA

SANDOMIERSKA

JANA SAPIEHY

SASANKOWA

JANA SAWY

SĄDECKA

SĄDOWA

SĄSIEDZKA

STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ

SERDECZNA

STANISŁAWA SERWACZYŃSKIEGO

SIELANKOWA

SIEROCA

SIEWIERZAN

SIEWNA

AL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

SKALISTA

SKAUTÓW

SKIERKI

MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

PL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

STEFANA SKOCZYLASA

SKOŁUBY

SKOWRONKOWA

SKRAJNA

SKROMNA

SKRZATÓW

SKRZETUSKIEGO

SKRZYPCOWA

FELIKSA SKUBISZEWSKIEGO

SŁAWIN

SŁAWINEK

SŁAWINKOWSKA

SŁONECZNA

SŁONECZNIKOWA

SŁOWIAN

SŁUPIAN

MIECZYSŁAWA SMORAWIŃSKIEGO

SMYCZKOWA

SNOPKOWSKA

JANA SOBIESKIEGO

SOBÓTKI ( dawniej CYGAŃSKA )

IGNACEGO SOLARZA

AL. SOLIDARNOŚCI

SOLNA

JÓZEFA SOWIŃSKIEGO

SPADOCHRONIARZY

SPADOWA

SPOKOJNA

KONRADA STACZYŃSKIEGO

STANISŁAWA STASZICA

FRANCISZKA STEFCZYKA

MIECZYSŁAWA STELMASIAKA

STOKROTKI

STROMA

ANDRZEJA STRUGA

STRUMYKOWA

STRZELECKA

SUDECKA

SYMFONICZNA

SYMPATYCZNA

SZAFIROWA

SZARYCH SZEREGÓW

SZASERÓW

SZCZECIŃSKA

CZESŁAWA SZCZEPAŃSKIEGO

SZCZĘŚLIWA

SZCZYTOWA

TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO

SZEROKIE

SZEWSKA

SZMARAGDOWA

STANISŁAWA SZPINALSKIEGO

SZPITALNA

JÓZEFA SZTAJNA

HENRYKA SZTOMPKI

SZWAJCARSKA

SZWEDZKA

SZWEJKA

SZWOLEŻERÓW

ALEKSANDRA SZYMAŃSKIEGO

 

Ś

ROMANA ŚLASKIEGO

ŚLĄSKA

ŚLĘŻAN

JÓZEFA ŚLIWIŃSKIEGO

BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO

JANA ŚNIEŻYŃSKIEGO

ŚWIERKOWA

ŚWIĘTODUSKA

ŚWIĘTOKRZYSKA

ŚWIATOWIDA

ŚWITEZIANKI

ŚW. WOJCIECHA

 

T

TARASOWA

TARNINOWA

TATARAKOWA

TATIANY

TATRZAŃSKA

TECHNICZNA

JÓZEFA TOCZYSKIEGO

TOPAZOWA

TRANSPORTOWA

JERZEGO DE TRAMECOURTA

TRISTANA

TULIPANOWA

JANA TURCZYNOWICZA

TURKUSOWA

TURNIOWA

TYMIANKOWA

 

U

UŁANÓW

UNIWERSYTECKA

LEONA URMOWSKIEGO

UROCZA

URODZAJNA

URZĘDOWSKA

UŚMIECHU

 

W

WAJDELOTY

KONRADA WALLENRODA

WANDY

WARMIŃSKA

AL. WARSZAWSKA

WATYKAŃSKA

WĄDOLNA

WĄWOZOWA

WERTERA

WESTERPLATTE

WETERANÓW

WĘGLINEK

WIĄZOWA

WIELKOPOLSKA

WIENIAWSKA

HENRYKA WIERCIEŃSKIEGO

WIKLINOWA

WILEŃSKA

WILLOWA

WIOSENNA

WIŚLAN

WODNA

WODOPOJNA

WOJCIECHOWSKA

WOKULSKIEGO

WOŁYNIAN

PROF. IGNACEGO WOŚKI

MICHAŁA WÓJTOWICZA

WROCŁAWSKA

WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO

LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

WYGON

MICHAŁA WYRWASA

PIOTRA WYSOCKIEGO

WYŻYNNA

 

Z

ZACHODNIA

ZAGŁOBY

ZAGONOWA

JÓZEFA ZAJĄCZKA

ZAKĄTEK

ZAKŁADOWA

ZAKOPIAŃSKA

TOMASZA ZANA

GABRIELI ZAPOLSKIEJ

ZBOŻOWA

ZDROJOWA

ALEKSANDRA ZELWEROWICZA

ZIELONA

ZIEMOWITA

WIKTORA ZIÓŁKOWSKIEGO

ZUCHÓW

ZWIĄZKOWA

ZWYCIĘSKA

 

Ż

ŻARNOWIECKA

ŻELAZOWEJ WOLI

ŻNIWNA

ŻOŁNIERSKA

STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO

ROMANA ŻULIŃSKIEGO

ŻWIRKI I WIGURY

ŻYWIECKA

WOJCIECHA ŻYWNEGO