Jesteś tutaj:  Strona główna Izby Skarbowej w Lublinie  » Urzędy Skarbowe województwa lubelskiego  » Lubelski US w Lublinie  » Numery kont


Wybierz Urząd:
pl2011.eu Szybki PIT

Numery kont

Uwaga!

Urząd Skarbowy nie posiada kasy.

Wszystkie wpłaty należy dokonywać na ww. konta bankowe Urzędu.

 

 

 

Numery rachunków bankowych urzędów skarbowych opublikowane są

w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, 2005, Nr 16, poz. 135 ze zm.

 

 

 


NBP O/O Lublin:

 

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT
06 1010 1339 0077 5122 2100 0000

Podatek od towarów i usług VAT i podatek od gier
53 1010 1339 0077 5122 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT
03 1010 1339 0077 5122 2300 0000


Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
94 1010 1339 0077 5122 2700 0000

 

Konto egzekucyjne
77 1010 1339 0077 5113 9120 0000

 

Konto do opłat za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych

88 1010 1339 0077 5122 3100 0000