Jesteś tutaj:  Strona główna Izby Skarbowej w Lublinie  » Urzędy Skarbowe województwa lubelskiego  » Lubelski US w Lublinie  » Numery kont

Numery kont

NBP O/O Lublin:

 

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT
06 1010 1339 0077 5122 2100 0000

Podatek od towarów i usług VAT i podatek od gier
53 1010 1339 0077 5122 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT
03 1010 1339 0077 5122 2300 0000


Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
94 1010 1339 0077 5122 2700 0000

 

Konto egzekucyjne
77 1010 1339 0077 5113 9120 0000

 

 


Uwaga!

Urząd Skarbowy nie posiada kasy.

Wszystkie wpłaty należy dokonywać na ww. konta bankowe Urzędu.

 

 

 

Numery rachunków bankowych urzędów skarbowych opublikowane są

w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, 2005, Nr 16, poz. 135 ze zm.