Jesteś tutaj:  Strona główna Izby Skarbowej w Lublinie  » Urzędy Skarbowe województwa lubelskiego  » US w Puławach  » Druki i formularze

Druki i formularze

Druki oświadczeń, zgłoszeń Pokaż 
Oświadczenie do ulgi mieszkaniowej - DOC Oświadczenie do ulgi mieszkaniowej - DOC
Oświadczenie do ulgi mieszkaniowej - PDF Oświadczenie do ulgi mieszkaniowej - PDF
Zgłoszenie obowiązku podatkowego przez osobę duchowną Zgłoszenie obowiązku podatkowego przez osobę duchowną
Wniosek o zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej Wniosek o zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej
Oświadczenie ws.wyboru formy opodatkowania najmu Oświadczenie ws.wyboru formy opodatkowania najmu
Druki wniosków o wydanie zaświadczenia Pokaż 
Wniosek o zaświadczenie o przychodach,dochodach Wniosek o zaświadczenie o przychodach,dochodach
Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
Karty informacyjne - informacje dla podatników Pokaż 
Nadanie numeru NIP osobie fiz.rozpoczynającej działalność gospodarczą Nadanie numeru NIP osobie fiz.rozpoczynającej działalność gospodarczą
Nadanie numeru NIP osobie prawnej lub jednostce org. Nadanie numeru NIP osobie prawnej lub jednostce org.
Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług
Wydawanie zaświadczeń/informacji o nadaniu numeru NIP Wydawanie zaświadczeń/informacji o nadaniu numeru NIP
Ustalenie podatku dochodowego dla osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej Ustalenie podatku dochodowego dla osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej
Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą
Ubieganie się o ulgę w spłacie zobowiązań (dot.osób nie prowadzących działalności gospodarczej) Ubieganie się o ulgę w spłacie zobowiązań (dot.osób nie prowadzących działalności gospodarczej)
Obowiązki osób pełniących funkcje duszpasterskie Obowiązki osób pełniących funkcje duszpasterskie
Wydawanie zaświadczeń o przychodach, dochodach Wydawanie zaświadczeń o przychodach, dochodach
Zaświadczenia dot.nabycia środka transportu Zaświadczenia dot.nabycia środka transportu
Rozpoczęcie/zakończenie użytkowania kasy rejestrującej Rozpoczęcie/zakończenie użytkowania kasy rejestrującej
Zwrot ulgi na zakup kasy rejestrującej Zwrot ulgi na zakup kasy rejestrującej
Odliczenie ulgi na zakup kasy rejestrującej Odliczenie ulgi na zakup kasy rejestrującej
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub zaległościach Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub zaległościach
Załatwianie spraw dot.spadków i darowizn Załatwianie spraw dot.spadków i darowizn
Załatwianie spraw dot.podatku od czynności cywilnoprawnych Załatwianie spraw dot.podatku od czynności cywilnoprawnych
Druki w podatkach majątkowych Pokaż 
Objaśnienia do formularzy informacji uzupełniającej o gruncie, budynku, lokalu Objaśnienia do formularzy informacji uzupełniającej o gruncie, budynku, lokalu
Wniosek o wydanie zaświadczenia w podatku od spadków i darowizn o zapłacie podatku, zwolnieniualbo przedawnieniu Wniosek o wydanie zaświadczenia w podatku od spadków i darowizn o zapłacie podatku, zwolnieniualbo przedawnieniu
Wniosek o wydanie zgody na dokonanie czynności prawnej dot.rzeczy i praw nabytych w drodze spadku lub darowizny Wniosek o wydanie zgody na dokonanie czynności prawnej dot.rzeczy i praw nabytych w drodze spadku lub darowizny
Oświadczenie o nabyciu rzeczy w kwotach wolnych w podatku od spadków i darowizn Oświadczenie o nabyciu rzeczy w kwotach wolnych w podatku od spadków i darowizn
Oświadczenie podatnika o prowadzeniu gospodarstwa rolnego na gruntach nabytych w drodze spadku lub darowizny Oświadczenie podatnika o prowadzeniu gospodarstwa rolnego na gruntach nabytych w drodze spadku lub darowizny
Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków uprawniających do zastosowania ulgi określonej w art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków uprawniających do zastosowania ulgi określonej w art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn
Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków uprawniających do zastosowania ulgi określonej w art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków uprawniających do zastosowania ulgi określonej w art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn
Informacja uzupełniająca o gruncie Informacja uzupełniająca o gruncie
Informacja uzupełniająca o lokalu Informacja uzupełniająca o lokalu