Jesteś tutaj:  Strona główna Izby Skarbowej w Lublinie  » Urzędy Skarbowe województwa lubelskiego  » US w Chełmie


Wybierz Urząd:
pl2011.eu Szybki PIT

US w Chełmie

29-09-2014 16:34:01 ZMIANA URZĘDU NA "WYSPECJALIZOWANY"
Wzorem lat ubiegłych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie pragnie przypomnieć, że z dniem 15 października 2014r. upływa termin złożenia zawiadomienia o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego przez podmioty, które spełniają kryteria określone w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwa 1996r. o urzędach i izbach skarbowych. (tekst jednolity Dz.U. z 2004r., Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.). Podatnicy, którzy z dniem 1 stycznia 2015r. przejdą pod właściwość Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie zobowiązani są o tej zmianie zawiadomić dotychczas właściwego naczelnika. Należy tego dokonać na urzędowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 września 2003r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego (Dz.U. z 2003r. Nr 175, poz. 1698).