Jesteś tutaj:  Strona główna Izby Skarbowej w Lublinie  » Urzędy Skarbowe województwa lubelskiego  » US w Chełmie


Wybierz Urząd:
pl2011.eu Szybki PIT

US w Chełmie

28-08-2014 10:56:16 Ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wypełnianiem wielu obowiązków podatkowych. Jednym z nich jest rejestrowanie obrotów za pomocą kas rejestrujących.

Do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani podatnicy, którzy dokonują sprzedaży towarów i świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.


O momencie powstania obowiązku rejestrowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej decyduje przede wszystkim przekroczenie kwoty limitu obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Z początkiem 2013 r. ustawodawca wprowadził jeden limit obrotów uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania i wynosi on 20.000 zł, z tym, że:

 • podatnikom, którzy w roku 2014 r. kontynuują sprzedaż przysługuje pełny limit w wysokości 20.000 zł,

 • w przypadku podatników rozpoczynających w 2014 r. dostawę towarów i świadczenie usług w trakcie roku podatkowego, limit uprawniający do zwolnienia określany jest w proporcji do okresu jej prowadzenia.


W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określono m. in. niektóre grupy podatników i niektóre czynności zwolnione (na czas określony) z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas kas rejestrujących.

Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych dotyczą podatników świadczących m.in. usługi:

 • telekomunikacyjne,

 • finansowe i ubezpieczeniowe.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, ciąży natomiast na podatnikach zajmujących się m.in.:

 • dostawami gazu płynnego, paliw silnikowych,

 • dostawami części i akcesoriów do pojazdów silnikowych,

 • dostawami sprzętu radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego i fotograficznego,

 • dostawami analogowych i cyfrowych nośników danych,

 • dostawami wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych,

 • świadczeniem usług przewozów pasażerskich.


Zaewidencjonowaniu poprzez kasę fiskalną podlega każda sprzedaż dokonana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, a sprzedawca ma obowiązek wydać nabywcy paragon.


Korzyści dla konsumentów płynące z posiadania paragonów:

 • ułatwianie złożenia reklamacji;

 • możliwość porównywania cen;

 • wspieranie uczciwej konkurencji;

 • uzyskanie pewności, że nie zostało się oszukanym;

 • zmniejszanie szarej strefy.