Jesteś tutaj:  Strona główna Izby Skarbowej w Lublinie  » Urzędy Skarbowe województwa lubelskiego  » US w Krasnymstawie


Wybierz Urząd:
pl2011.eu Szybki PIT

US w Krasnymstawie

23-03-2015 12:39:34 Dyplom uznania dla Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie

Urząd Skarbowy w Krasnymstawie otrzymał Dyplom od Minista Gospodarki

Janusza Piechocińsiego za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości

oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.